Word een inspirerend rolmodel voor jouw leerlingen en collega's

Meet, bespreek  en ontwikkel de rollen van de leraar

Stap 1. Ontwikkel de rollen van de leraar

Stap 2. Word een inspirerend rolmodel

Stap 3. Je leerlingen lekker in hun vel!

Ken je dat? Dat je het gevoel hebt harder te werken dan je leerlingen? Dat ze de zelfsturing en eigenaarschap missen om zelfstandig aan de slag te gaan? En dat je je hier steeds meer aan gaat ergeren tijdens je lessen? Of dat jij en je collega’s niet altijd op één lijn zitten? Dat je goede ideeën hebt die maar niet overgenomen worden? En past jouw onderwijsvisie wel bij die van de school?

Wij snappen hoe je je voelt en laten je graag zien hoe het beter kan!

Word een inspirerend rolmodel

Beeld: Future Life Research (2022) Meet met e-changing. (c) Future Life Research BV.

Meet

Hoe ging het in de afgelopen week? Check je competenties burgerschap en eigenaarschap

Beeld: Future Life Research (2022) Bespreek met e-changing. (c) Future Life Research BV.

Bespreek

Hoe vond je het gaan? Bekijk je scores, bespreek je competenties en kies zelf of je meer wilt doen als rolmodel.

Beeld: Future Life Research (2022) Ontwikkel met e-changing. (c) Future Life Research BV.

Ontwikkel

Welke docentrol ga jij ontwikkelen? Kies zelf modules, hoe vaak en in welke volgorde. We helpen je bij je keuze.

Begin nu voor onbeperkt toegang tot ...

Burgerschap en Eigenaarschap
Basispakket
Docent: onbeperkt toegang tot vragenlijsten, ontwikkelmodules en feedback op maat.
Burgerschap en Eigenaarschap
Basispakket
Docent-dashboard: meteen feedback op ingevulde vragenlijsten, voor meer bewustwording van docent- en mensrollen
Burgerschap en Eigenaarschap
Basispakket
Wetenschappelijke achtergrond: Teksten en publicaties over de wetenschappelijke achtergrond van leerbaas.app.
Helpdesk voor gebruikers want wij zijn pas tevreden als alle deelnemers hun weg vinden in Leerbaas.app.

Hoe ga jij profiteren van Leercoach.app?

Leercoach biedt docenten ervaringen die aanzetten tot nadenken over henzelf als persoon in de wereld. Bovendien helpt het hen deze ervaringen in te zetten op school en daarbuiten.

Scholen (PO/VO) kijken naar ons als ze snel in kaart willen brengen hoe en in welke mate docenten de rollen van pedagoog, didacticus en gastheer/vrouw inzetten binnen de school. Of als ze het mentor/driehoeksgesprek makkelijker en gerichter willen maken. Hierbij gebruiken ze Leercoach.app voor het meten, bespreken en ontwikkelen van de verschillende rollen van de leraar en zelfsturing. Het resultaat is zelfsturende docenten die een inspirerend rolmodel zijn voor hun leerlingen.

Leercoach.app biedt een gemeenschappelijke taal voor docenten en ouders en past bij de door de overheid geformuleerde drie doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Daarmee biedt Leercoach.app een doorlopende leerlijn voor PO en VO.

Inloggen