Ontwikkel een gemeenschappelijke taal voor het hele docententeam

Meet, bespreek  en ontwikkel eigenaarschap en burgerschap

Stap 1: Bepaal het gezamenlijke doel

Stap 2: Ga aan de slag met Leercoach.app

Stap 3: Docenten worden rolmodel

Geef richting aan jouw docententeam

En behaal de ambities en doelen die passen bij jullie visie op goed onderwijs

Wij hebben de taal voor een positief verhaal! Wilt u een school waarin Burgerschap en Eigenaarschap vanzelfsprekend onderdeel van de leercultuur zijn? Omdat voor iedereen duidelijk is waarom dat een goed idee is? Waarin docenten en ouders zich ontwikkelen tot rolmodel? Waardoor leerlingen optimaal worden voorbereid op een veranderende wereld? Dat kan.

Zo gaan we aan de slag

Implementatie advies

Leercoach.app is geen quick fix, we beloven wel echte verandering met de Leercoach.app aanpak.

Implementatie advies op maat

Leercoach.app draagt bij aan een schoolklimaat waarin positief gedrag gestimuleerd wordt voor burgerschap en eigenaarschap van docenten. We zeggen nadrukkelijk ‘bijdragen aan schoolklimaat’, want Leercoach.app kan alleen succesvol zijn als de hele ecologie van het leren wordt betrokken: leerlingen ontwikkelen zich sneller als docenten zich betrokken voelen en optreden als rolmodel. Zodat meten, bespreken en ontwikkelen van positief gedrag niet alleen iets van een app is, maar iets van de hele school.

Daarom beginnen we met een online implementatie quickscan waarmee tot een goed implementatie advies kunnen komen. Bij de quickscan maken we gebruik van de Keep it complex-aanpak, gebaseerd op het ‘Ecology of learning framework’. Dit vergroot het succesvol inzetten van Leerbaas.app.

Vervolgens wordt er in overleg met de school een implementatietraject gepland waarin geleidelijk aan de hele school betrokken wordt. Zo zal Leercoach.app en het bijpassende gedachtegoed zo goed mogelijk landen bij docenten en leerlingen.
Desgewenst kunnen ook ouders/verzorgers worden betrokken, zij zijn tenslotte belangrijke personen voor de leerling en vormen daarmee een belangrijke spil in de ecologie van het leren. Daarna is Leercoach.app geïmplementeerd en kan zo gebruikt worden dat het past bij de gewoontes en pedagogische uitgangspunten van uw school.

Inrichten Leercoach.app

Het inrichten van Leercoach.app voor uw school begint met een online opstartsessie.

Inrichten van Leerbaas.app

  • Dit is ook het moment dat we het school-dashboard inrichten, speciaal voor jullie school.
  • Tijdens de opstartsessie geven we persoonlijk uitleg over hoe docenten en teamleiders kunnen inloggen en hoe deze simpel aan elkaar kunnen worden gekoppeld via het coördinator-dashboard. Ook checken we de inrichting van het school-dashboard.
  • Vervolgens ontvangen de coördinatoren per mail een opstartpakket: een handleiding, voorbeeld-e-mails voor het uitnodigen van docenten en teamleiders en de registratiecodes voor docenten, teamleiders en coördinatoren speciaal voor jullie school.
  • De docenten kunnen worden uitgenodigd voor registratie en kunnen meteen beginnen met de eerste vragenlijst.
  • De teamleiders idem dito, zijn kunnen een vragenlijst proberen zodat ze weten wat de docenten zien.
  • De coördinatoren kunnen altijd een beroep doen op support, via email en telefoon.

Regelmatig overleg

We blijven betrokken bij uw school, ook als de Leercoach.app aanpak geïmplementeerd is op school.

Regelmatig overleg

We blijven betrokken bij uw school, ook als de Leercoach.app aanpak geïmplementeerd is op school.  Elk halfjaar wordt een online overleg aangeboden waarin kan worden besproken hoe het gaat, of er wensen, vragen of uitdagingen zijn.

Beeld: Future Life Research (2022) Meet met e-changing. (c) Future Life Research BV.

Meet

Hoe ging het in de afgelopen week? Check je competenties burgerschap en eigenaarschap met de vragenlijsten.

Beeld: Future Life Research (2022) Bespreek met e-changing. (c) Future Life Research BV.

Bespreek

Hoe vond je het gaan? Bekijk je scores, bespreek je competenties en kies zelf of je meer wilt doen als rolmodel.

Beeld: Future Life Research (2022) Ontwikkel met e-changing. (c) Future Life Research BV.

Ontwikkel

Welke docentrol ga jij ontwikkelen? Kies zelf modules, hoe vaak en in welke volgorde. We helpen je bij je keuze.

Onbeperkt toegang met account tot…

Burgerschap
Budgetpakket
Basispakket
Leerling: onbeperkt toegang tot vragenlijsten en feedback op maat.
Max.40
Mentor: idem als leerling, plus toegang tot het mentor-dashboard.
Coördinator: idem als mentor, plus coördinator-dashboard.
Burgerschap
Budgetpakket
Basispakket
School-dashboard: Instellingen op maat zoals groep/klas indelingen, studies, aantal accounts en codes.
Coördinator-dashboard: voor het koppelen van leerlingen aan mentoren en monitoren van het gebruik van Leerbaas.app.
Mentor-dashboard: toont per leerling hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar. Het dashboard geeft houvast bij ontwikkelgesprekken met leerlingen.
Leerling-dashboard: meteen feedback op ingevulde vragenlijsten, voor meer bewustwording van metacognitieve vaardigheden.
Burgerschap
Budgetpakket
Basispakket
Opstartpakket: voorbeeld-emails voor uitnodiging leerlingen en mentoren.
Coördinator ondersteuning: handleidingen, online-uitleg, helpdesk.
Wetenschappelijke achtergrond: Teksten en publicaties over de wetenschappelijke achtergrond van leerbaas.app.
Helpdesk voor gebruikers want wij zijn pas tevreden als alle deelnemers hun weg vinden in Leerbaas.app.

Maatwerk opties

Extra mogelijkheden
bij Budgetpakket
bij Basispakket
Uitnodigen leerlingen / mentoren
Uitnodigen coördinatoren
Accounts aanmaken leerlingen / mentoren
Accounts aanmaken coördinatoren
Koppelen leerlingen aan mentoren
Helpdesk administratieve en technische zaken voor alle deelnemers
Online spreekuren voor docenten voor administratieve/ technische zaken
Extra mogelijkheden
bij Budgetpakket
bij Basispakket
Helpdesk pedagogische zaken voor alle deelnemers
Online spreekuren docenten voor pedagogische zaken
Module voor leerlingen als voorbereiding ontwikkelgesprek
Module voor leerlingen zelfreflectie op resultaten
Extra mogelijkheden
bij Budgetpakket
bij Basispakket
Introductiesessie voor mentoren/leerlingen op locatie
Introductiesessie voor mentoren/leerlingen online
e-Mentor voor ontwikkelgesprekken met leerlingen
‘Haal meer uit je dashboard’ training voor mentoren
’Practise what you preach’ opfrissen competenties voor mentoren
Drukwerk voor vergroten draagvlak (posters, t-shirts, flyers, etc.)
Andere ideeën?

Inloggen