Zijn 21e-eeuwse vaardigheden te meten?

Een snel veranderende maatschappij stelt eisen aan het onderwijs. Jongeren moeten opgeleid worden om zich snel en makkelijk aan te kunnen passen. De vaardigheden die daarbij horen worden ook wel 21e-eeuwse vaardigheden genoemd. Maar kun je die wel meten?

21e-eeuwse vaardigheden

Onze maatschappij verandert continu en in hoog tempo. Slimmere computers (AI), robots, block-chain, mobiele mogelijkheden, nieuwe technieken voor thuis, op school en op het werk: ze hebben waarschijnlijk een enorme invloed op ons leven. Maar hoe precies is onduidelijk en zal steeds opnieuw onduidelijk zijn. Daar zullen we aan moeten wennen.

De banen van nu verdwijnen en er ontstaan nieuwe banen. Met een druk op de knop zien we wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Via video’s delen we wereldwijd onze kijk op de samenleving. De mobiele telefoons en apps die we gebruiken komen van over de hele wereld. Van klimaatverandering wordt het leven nog ingewikkelder, want alles wat je doet kan effect hebben op onze planeet. Een heleboel ontwikkelingen dus.

Jongeren zijn de toekomst, dus het is belangrijk dat zij met deze nog onbekende ontwikkelingen kunnen omgaan. Daarvoor is het belangrijk dat zijn hun 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Daarmee bedoelen we vaardigheden als samenwerken, creatief denken en handelen, zelfsturend vermogen, sociale en culturele vaardigheden en om kunnen gaan met media en ICT.

Geen vak op zich

21e-eeuwse vaardigheden zijn geen vak op zich. Ze zijn verweven in het curriculum en komen aan bod bij verschillende vakken. Maar omdat het geen apart vak betreft zijn de vaardigheden ook moeilijker te monitoren. Zonder duidelijk te hebben waar de afzonderlijke leerling staat, is het onmogelijk passende hulp te bieden die de leerling nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen.

In samenwerking met TNO heeft Leerbaas.app enkele vragenlijsten ontwikkeld die ondersteunen bij het meten van 21e-eeuwse vaardigheden. Het gaat hierbij om de vragenlijst ‘Zelfsturend leren’ en ‘Creatief vermogen’. Maar ook andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, komen aan bod.

21e-eeuwse vaardigheden meten

Met de vragenlijsten ‘Zelfsturend leren’ en ‘Creatief vermogen’ meten leerlingen hun vaardigheden. Daarnaast kan de leerling de vragenlijst ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ invullen. De resultaten zijn niet zozeer gericht op de competenties van de leerling, maar geven inzicht in wat de leerling verwacht en nodig heeft van de school.

Foto: Leroy Filon (2021). Een stelling uit de vragenlijst 'Zelfsturend leren'. © Future Life Research.
Foto: Leroy Filon (2021). Een stelling uit de vragenlijst ‘Zelfsturend leren’.

Door het beantwoorden van de stellingen worden leerlingen zich bewust van hun competenties en hoe ze deze inzetten. Bij elke stelling kunnen ze antwoorden van helemaal niet tot helemaal wel en alles daartussen in. Aan het eind van de vragenlijst volgt een persoonlijk profiel met feedback in duidelijke taal. De resultaten van de vragenlijst zijn ook door de mentor in te zien op het Mentor Dashboard. De resultaten kunnen daardoor het uitgangspunt zijn tijdens ontwikkelgesprekken tussen mentor en leerling of tijdens driehoeksgesprekken met mentor, ouder en kind.

Ontdek hoe wij 21e-eeuwse vaardigheden meten. Maak gratis kennis met Leerbaas.app via een demo-account of een online demo. Vraag een account aan of maak een afspraak met ons.

Inloggen